Cách hay giúp mái tóc giảm bết dầu ngày nồm ẩm

Có thể dùng giấy thấm dầu để hạn chế tóc bết nhờn. Ảnh: GG.
Có thể dùng giấy thấm dầu để hạn chế tóc bết nhờn. Ảnh: GG.
Có thể dùng giấy thấm dầu để hạn chế tóc bết nhờn. Ảnh: GG.
Lên top