3 sai lầm tập Squat tại nhà không mang lại hiệu quả

Cần tập trung cao độ và thực hiện các động tác Squat chuẩn xác. Ảnh: Xinhua
Cần tập trung cao độ và thực hiện các động tác Squat chuẩn xác. Ảnh: Xinhua
Cần tập trung cao độ và thực hiện các động tác Squat chuẩn xác. Ảnh: Xinhua
Lên top