Sững sờ trước lâu đài độc, lạ không tưởng trên núi

Lâu đài không tưởng bằng đá do cựu giáo sư Song Peilun xây dựng.
Lâu đài không tưởng bằng đá do cựu giáo sư Song Peilun xây dựng.