Những bức hình đẹp nhất cuộc thi ảnh Young Bird năm 2017

Cuộc chiến trên không trung giữa hai con chim trảu của Juan van den Heever thật tuyệt vời.
Cuộc chiến trên không trung giữa hai con chim trảu của Juan van den Heever thật tuyệt vời.