Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngược đời hình ảnh thỏ rượt đuổi chó chạy “trối chết“