Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngoạn mục và cả... ớn lạnh khoảnh khắc chim săn mồi