Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kịch tính cuộc chiến sống mái giữa hai con ngựa hoang