Hươu cao cổ tuyệt vọng chống trả sư tử hung hãn trước khi gục ngã