Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiếm gặp: Cây vạn tuế "đẻ" 400 quả ở Nghệ An

Cây vạn tuế 20 năm, đẻ gần 400 quả tại nhà anh Dương (ảnh Ngọc Mão)
Cây vạn tuế 20 năm, đẻ gần 400 quả tại nhà anh Dương (ảnh Ngọc Mão)