Du khách hết hồn khi cua bò lổm ngổm trên băng chuyền hành lý