Dàn xe cổ rong chơi trên đất Cố đô

Buổi diễu hành diễn ra bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế). Ảnh: NĐT
Buổi diễu hành diễn ra bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế). Ảnh: NĐT
Buổi diễu hành diễn ra bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế). Ảnh: NĐT