Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức tượng trên mộ "sexy" nhất thế giới thu hút hàng nghìn phụ nữ