Bức tượng trên mộ "sexy" nhất thế giới thu hút hàng nghìn phụ nữ