Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Câu chuyện trọng dụng người tài của bà Hillary Clinton