Kỹ năng mềm

Mẹo để không bị phân tâm khi làm việc

HƯƠNG SƠN |

Quỹ thời gian mỗi ngày của mỗi người đều giống nhau, nhưng để sử dụng thời gian thông minh không phải ai cũng làm được. Sau đây là một số mẹo để giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả, không bị phân tâm khi làm việc.