Zoom tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi gửi dữ liệu “nhầm” về Trung Quốc

Người dùng đang phải đối mặt với nguy cơ bảo mật nghiêm trọng của Zoom. Ảnh chụp mà hình.
Người dùng đang phải đối mặt với nguy cơ bảo mật nghiêm trọng của Zoom. Ảnh chụp mà hình.
Người dùng đang phải đối mặt với nguy cơ bảo mật nghiêm trọng của Zoom. Ảnh chụp mà hình.
Lên top