YouTuber Việt sẽ bị khấu trừ thêm thuế từ Google

YouTuber Việt sẽ bị Google khấu trừ mức thuế nhà thầu ở mức rất cao từ tháng 6.2021. Ảnh minh họa: Thế Lâm
YouTuber Việt sẽ bị Google khấu trừ mức thuế nhà thầu ở mức rất cao từ tháng 6.2021. Ảnh minh họa: Thế Lâm
YouTuber Việt sẽ bị Google khấu trừ mức thuế nhà thầu ở mức rất cao từ tháng 6.2021. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Lên top