YouTube vớ bẫm rồi phủi tay xóa kênh vi phạm, lỗi của Youtube thì sao?

Kênh YouTube của "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền vừa bị xóa.
Kênh YouTube của "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền vừa bị xóa.
Kênh YouTube của "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền vừa bị xóa.
Lên top