NGĂN CHẶN VIỆC THANH TOÁN KHỐNG ĐỂ RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG:

Yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình phát hành thẻ

Bài viết về thanh toán khống để rút tiền thẻ tín dụng đăng trên laodong.vn. Ảnh: C.H
Bài viết về thanh toán khống để rút tiền thẻ tín dụng đăng trên laodong.vn. Ảnh: C.H
Bài viết về thanh toán khống để rút tiền thẻ tín dụng đăng trên laodong.vn. Ảnh: C.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top