Yêu cầu loại trừ Việt Nam ra khỏi 3 cuộc điều tra tự vệ một số sản phẩm thép

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu Cơ quan điều tra Philippines đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không. (Ảnh minh họa: BCT)
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu Cơ quan điều tra Philippines đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không. (Ảnh minh họa: BCT)
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) yêu cầu Cơ quan điều tra Philippines đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không. (Ảnh minh họa: BCT)
Lên top