Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Yêu cầu khắc phục vi phạm về tài nguyên nước tại thủy điện Hố Hô