Yêu cầu hải quan đối thoại với doanh nghiệp gỗ đang "kêu cứu"

Bộ Tài  yêu cầu Tổng cục Hải quan cử đoàn công tác đối thoại với doanh nghiệp để áp mã số HS phù hợp cho sản phẩm gỗ ván ghép thanh. Ảnh: Thanh Cẩm
Bộ Tài yêu cầu Tổng cục Hải quan cử đoàn công tác đối thoại với doanh nghiệp để áp mã số HS phù hợp cho sản phẩm gỗ ván ghép thanh. Ảnh: Thanh Cẩm
Bộ Tài yêu cầu Tổng cục Hải quan cử đoàn công tác đối thoại với doanh nghiệp để áp mã số HS phù hợp cho sản phẩm gỗ ván ghép thanh. Ảnh: Thanh Cẩm
Lên top