Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top