Yêu cầu đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà hàng, siêu thị

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Bộ Công Thương yêu cầu triển khai Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Bộ Công Thương yêu cầu triển khai Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top