Yêu cầu các công ty bất động sản ở Vân Đồn phải giải ngân ít nhất 6.600 tỉ

Khu vực Bãi Dài, huyện Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực Bãi Dài, huyện Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực Bãi Dài, huyện Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top