Yêu cầu các bộ kiểm tra, tìm giải pháp bình ổn giá thịt lợn

Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính triển khai các giải pháp để bình ổn giá thịt lợn. Ảnh: Khánh Vũ
Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính triển khai các giải pháp để bình ổn giá thịt lợn. Ảnh: Khánh Vũ
Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính triển khai các giải pháp để bình ổn giá thịt lợn. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top