Yeah1 nói gì trong cơn lao dốc của cổ phiếu YEG thổi bay 1.500 tỉ?

Cổ phiếu YEG giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp.
Cổ phiếu YEG giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp.
Cổ phiếu YEG giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp.
Lên top