Ý tưởng làm cáp treo 1.300 tỉ đồng vượt sông Hồng: Chuyên gia đánh giá "bất khả thi"

Một tuyến cáp treo ở Rio, Brazil do tập đoàn Poma xây dựng. Ảnh: The Urban Design.
Một tuyến cáp treo ở Rio, Brazil do tập đoàn Poma xây dựng. Ảnh: The Urban Design.
Một tuyến cáp treo ở Rio, Brazil do tập đoàn Poma xây dựng. Ảnh: The Urban Design.
Lên top