Xung quanh việc thuê đất của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 liên quan Vũ "nhôm": Nhiều câu hỏi cần phải được làm rõ

Trụ sở Cty CP Bắc Nam 79 được cấp đất nằm trong khuôn viên Thư viện KHTH TPHCM gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Bảo Chương.
Trụ sở Cty CP Bắc Nam 79 được cấp đất nằm trong khuôn viên Thư viện KHTH TPHCM gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Bảo Chương.
Trụ sở Cty CP Bắc Nam 79 được cấp đất nằm trong khuôn viên Thư viện KHTH TPHCM gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Bảo Chương.
Lên top