Xung quanh ồn ào từ thiện: Sẽ có nghị định mới để quản lý

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Ảnh cắt từ clip.
Lên top