Xứng đáng là người lính Cụ Hồ trên “mặt trận” Dầu khí

Hội CCB Tập đoàn ân cần thăm hỏi, động viên thương binh 1 trên 4 Trần Tiến Hải (Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: P.V
Hội CCB Tập đoàn ân cần thăm hỏi, động viên thương binh 1 trên 4 Trần Tiến Hải (Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: P.V
Hội CCB Tập đoàn ân cần thăm hỏi, động viên thương binh 1 trên 4 Trần Tiến Hải (Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: P.V
Lên top