Xúc tiến tiêu thụ đặc sản cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước

Gian hàng trưng bày cam Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ chiều nay. Ảnh: TT.
Gian hàng trưng bày cam Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ chiều nay. Ảnh: TT.
Gian hàng trưng bày cam Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ chiều nay. Ảnh: TT.
Lên top