Xúc tiến thương mại tại Thụy Điển, thực thi Hiệp định Thương mại EVFTA

Hàng hóa Việt Nam tại các kho hàng của Thụy Điển. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.
Hàng hóa Việt Nam tại các kho hàng của Thụy Điển. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.
Hàng hóa Việt Nam tại các kho hàng của Thụy Điển. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.
Lên top