Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa vào Indonesia, Australia và New Zealand

Ảnh: moit.gov.vn
Ảnh: moit.gov.vn