Xuất siêu trở lại sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu

Sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu, Việt Nam đã xuất siêu trở lại trong tháng 8. Ảnh: PV
Sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu, Việt Nam đã xuất siêu trở lại trong tháng 8. Ảnh: PV