Xuất siêu nông sản tăng 48,9% dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ngoài đảm bảo nhu cầu trong nước, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam còn dư để phục vụ xuất khẩu.
Ngoài đảm bảo nhu cầu trong nước, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam còn dư để phục vụ xuất khẩu.
Ngoài đảm bảo nhu cầu trong nước, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam còn dư để phục vụ xuất khẩu.
Lên top