Xuất siêu lâm sản 7 tháng đầu năm đạt gần 4,6 tỉ USD

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng năm 2019 đạt khoảng 5,657 tỉ USD; xuất siêu lâm sản đạt 4,574 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng năm 2019 đạt khoảng 5,657 tỉ USD; xuất siêu lâm sản đạt 4,574 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng năm 2019 đạt khoảng 5,657 tỉ USD; xuất siêu lâm sản đạt 4,574 tỉ USD. Ảnh: Kh.V
Lên top