Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất siêu hơn 2,25 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm