Xuất siêu đạt 1,3 tỉ USD ngay tháng đầu năm: Kịch bản nào cho xuất khẩu Việt Nam năm 2021?

Xuất khẩu Việt Nam đạt con số ấn tượng ngay từ tháng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: TL
Xuất khẩu Việt Nam đạt con số ấn tượng ngay từ tháng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: TL
Xuất khẩu Việt Nam đạt con số ấn tượng ngay từ tháng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: TL
Lên top