Xuất siêu cao kỷ lục 13,5 tỉ USD, mừng hay lo?

Xuất siêu 8 tháng đầu năm ở mức cao  kỷ lục, đạt 13,5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Xuất siêu 8 tháng đầu năm ở mức cao kỷ lục, đạt 13,5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Xuất siêu 8 tháng đầu năm ở mức cao kỷ lục, đạt 13,5 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top