Xuất siêu 2 tháng đạt 1,29 tỉ USD, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Xuất siêu trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng cho thấy bức tranh kinh tế lạc quan, thích nghi và vượt lên bối cảnh COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Xuất siêu trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng cho thấy bức tranh kinh tế lạc quan, thích nghi và vượt lên bối cảnh COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Xuất siêu trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng cho thấy bức tranh kinh tế lạc quan, thích nghi và vượt lên bối cảnh COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Lên top