Xuất siêu 1,3 tỉ USD trong tháng 1, tạo đà cho kinh tế "bứt tốc"

Nông sản đóng góp tăng trưởng lớn cho xuất khẩu, hỗ trợ xuất siêu tăng. Ảnh: Vũ Long
Nông sản đóng góp tăng trưởng lớn cho xuất khẩu, hỗ trợ xuất siêu tăng. Ảnh: Vũ Long
Nông sản đóng góp tăng trưởng lớn cho xuất khẩu, hỗ trợ xuất siêu tăng. Ảnh: Vũ Long
Lên top