Xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018

Trao cờ lễ xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018. Ảnh: MH
Trao cờ lễ xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018. Ảnh: MH
Trao cờ lễ xuất quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2018. Ảnh: MH
Lên top