Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đang “nóng” dần

Xe nông sản thông quan tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: T.C
Xe nông sản thông quan tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: T.C
Xe nông sản thông quan tại cửa khẩu biên giới. Ảnh: T.C
Lên top