Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Xuất khẩu nông sản với 6 mặt hàng trên 1 tỉ USD đã góp phần tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản với 6 mặt hàng trên 1 tỉ USD đã góp phần tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản với 6 mặt hàng trên 1 tỉ USD đã góp phần tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Vũ Long
Lên top