Xuất khẩu tôm sang EU tăng 20% nhờ ưu đãi thuế theo EVFTA

Lô hàng xuất khẩu tôm đầu tiên sẽ được Tập đoàn Thông Thuận thực hiện. Dự kiến trong tháng 9 DN này thu về 4,5 triệu USD từ xuất khẩu tôm vào EU. Ảnh: Anh Thơ
Lô hàng xuất khẩu tôm đầu tiên sẽ được Tập đoàn Thông Thuận thực hiện. Dự kiến trong tháng 9 DN này thu về 4,5 triệu USD từ xuất khẩu tôm vào EU. Ảnh: Anh Thơ
Lô hàng xuất khẩu tôm đầu tiên sẽ được Tập đoàn Thông Thuận thực hiện. Dự kiến trong tháng 9 DN này thu về 4,5 triệu USD từ xuất khẩu tôm vào EU. Ảnh: Anh Thơ
Lên top