Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Xuất khẩu càphê sang Canada tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu càphê sang Canada tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu càphê sang Canada tăng mạnh. Ảnh: Vũ Long
Lên top