Xuất khẩu thủy sản tiếp tục gặp khó trong 3 tháng cuối năm

Các doanh nghiệp thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Vân Hà
Các doanh nghiệp thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Vân Hà
Các doanh nghiệp thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Vân Hà
Lên top