Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia

Xuất khẩu thủy sản khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top