Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Châu Âu tăng

Xuất khẩu thủy sản sang EU tăng nhờ lợi thế từ Hiệp định EVFTA. Ảnh: Theo Vasep.
Xuất khẩu thủy sản sang EU tăng nhờ lợi thế từ Hiệp định EVFTA. Ảnh: Theo Vasep.
Xuất khẩu thủy sản sang EU tăng nhờ lợi thế từ Hiệp định EVFTA. Ảnh: Theo Vasep.
Lên top