Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Xuất khẩu thủy sản dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu thủy sản dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top